Array

Finnboda 121 74012 Knutby

Finnboda 121 74012 Knutby

Fastigheten Finnboda är till salu. Fastigheten är en mindre jordbruksfastighet , trevligt belägen i Rickeby på vägen mellan Knutby och Solvalla. Arealen är väl samlad och uppgår till ca 14 ha, hälften skog och hälften åker och betesmark. Gårdens byggnation består av ett bostadshus, ett magasin och en större ekonomibyggnad som är i mycket dåligt skick. Fastigheten säljs under hand och enligt nedanstående beskrivning. Visning Bokad visning genom anmälan till mäklaren . Markerna får besökas på egen hand. Försäljningsförfarande Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 1 400 000 kr. Intresseanmälan sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Intresseanmälan med anbud. Skriftlig intresseanmälan med anbud skall vara tillhanda hos Stad & Land senast 20 nov 2020. Fri prövningsrätt Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Välkommen att anmäla ditt intresse för fastigheten!

Fastighetsmäklare

Anna-Lena Christianson

Fastighetsmäklare

Blair
Christianson

Kontorschef
Extra kontaktperson

Intresserad av visning?

Kontakta oss!

Kort fakta

Fastighetsmäklare

Anna-Lena Christianson

Fastighetsmäklare

Blair
Christianson

Kontorschef
Extra kontaktperson

Intresserad av visning?

Kontakta oss!

Intresseanmälan

Inteckningar

  • Inteckningar: 1

Övriga rättigheter och belastningar